Som tidigare meddelats har Karo Bio AB förvärvat drygt 90% av aktierna i MedCore AB för drygt 16 MSEK i nyemitterade Karo Bioaktier. Det erlagda priset motsvarar 0,38 SEK per aktie i MedCore.
Karo Bio har också meddelat att man har för avsikt att inom kort rikta ett kontanterbjudande till resterande aktieägare i MedCore till samma pris per aktie dvs 0,38 SEK.