AN/IVA

Här finner du olika medicintekniska produkter väl anpassade för såväl anestesin, intensivvården som för akuten och den pre-hospitala vården.

ACUSON Freestyle Ultraljud

ACUSON Freestyle Ultraljud

Freestyle är designad för Point Care och har den allra senaste teknologin.
Freestyle ger dig en frihet utan kablar, utmärkt t.ex. i de sterila miljöerna. Med en integrerad fjärrkontroll i transdusorn kan du scanna upp till 3 meter från skärmen.


Produktblad 1

Cardiac output

ECOM™

Produktblad 1

Infusionspump

TPN Infusionspump

BodyGuard 323 Color Vision™ är en infusionspump väl anpassad för TPN behandlingar i hemmet eller i sjukhusmiljö. Den uppfyller de krav och behov som de flesta efterfrågar.
BodyGuard 323 Color Vision™ har en tydlig färgdisplay, enkel programmering och inbyggda batterier som gör hanteringen av pumpen enkel.

Microset är infusionssetet tillhörande BodyGuard 323 Color Vision™, det är 280cm långt och är komplett. Setet finns att förskriva via Apoteket, varunummer 733960.

CME Medical


Produktblad 1 Produktblad 2
Infusionsaggregat för TPN behandlingar via pumpen Body Guard 323

MicroSet™ är ett komplett infusionset med en ventilerad spike för parenteral nutrition och kan endast användas till pumpen Body Guard 323.
Setet är väl lämpat för infusioner via glasflaskor


Produktblad 1

Respiration

Anestesislangar

Flexibla anestesi/respiratorslangar

Expanderbara slangar från 90-270 cm. Med avtagbara eller fasta kuffar. Finns i flera kombinations möjligheter med andningsblåsor och förlängningsslangar.


Produktblad 1
Anestesislang Split lumen

En respirationsslang med en skiljevägg mellan expiratorisk och inspiratorisk luft,Split lumen. Från 4,5 kg och upp till vuxen ålder. Slangen är lätt och genererar extra värme till patientens inandningsluft. Finns i olika längder.


Produktblad 1
Anestesislang coaxial

En respirationsslang ”slang i slangen” finns i olika längder. Markeringar vid kopplingarna för inspiration- respektive expiration.


Produktblad 1

Inhalation

MULTI-MASK

MULTI-MASK ger dig ett system för både inhalation och syrgasbehandling. Idealisk för akut omvårdnad då höga flöden av FiO2 krävs.


Produktblad 1
Oxymask Aerosolserien

Den unika designen ger ett direkt flöde av aerosolen till både näsa och mun.


Produktblad 1

Kudde för buklägen

P3 - kudde för buklägen

P3 har visat sig effektiva för att minska trycket i ansiktet under förfaranden som kräver liggande ställning. För vuxna, barn och neonatal.


Produktblad 1

Endotrachealtuber och tillbehör

Biteblock

En miljövänlig produkt som skyddar endotrakealtuben.


Produktblad 1
Biteguard

Bitblocket används i samband med gastroskopi eller transesofagal eko-undersökning både i narkos och i vaket tillstånd. Skyddar patienten mot tand- och tungskador samt värdefulla instrument mot bitskador.


Produktblad 1
Parker Flex-It™

Produktblad 1
Videopresentation
Parker Flex-Tip® nasofaryngeal tub

Produktblad 1
Videopresentation
Parker Flex-Tip® ThinCuff

Produktblad 1
Videopresentation
Parker Formbara Ledare

Produktblad 1
Pylant Monitor

Pylant Monitor är avsedd för att mäta och justera trycket i kuffen på både endotrachealtub och larynxmask. Monitorn optimerar luftvägsbehandlingen/hanteringen och skyddar trachealväggen.


Produktblad 1
Tubeguard

Tubeguard är U-formad flexibelt skydd för tuben och håller innerlumen intakt. Den fästes på tuben innan intuberingen.
Tubeguard skjuts ner på tuben så att den distala änden är belägen under tänderna och den övre änden i vinkel munnen. Materialet fixerar tubens läge.


Produktblad 1
Parker Flex-Tip™ Tracheal Tube

Flex-Tip trachealtub har en flexibel, böjd, centrerad, konisk distal ände. Den är utformad för att underlätta en snabb, enkel och icke-traumatisk intubation.


Produktblad 1

Syrgasprodukter

MULTI-MASK

MULTI-MASK ger dig ett system för både inhalation och syrgasbehandling. Idealisk för akut omvårdnad då höga flöden av FiO2 krävs.


Produktblad 1
Oxyarm™ -ger dig friheten

Optimal för patienter med långvarig syrgasbehandling. Ger frihet och flexibilitet.


Produktblad 1
OxyKid & OxyTyke

OxyKid, en öppen mask som ger en syrgaskoncentration från 24-90 %, OxyTyke, en öppen mask som ger en syrgaskoncentration från 24-50 %


Produktblad 1
Oxymask

En öppen mask för alla flöden! Syrgaskoncentration från 24-90 %.


Produktblad 1
Film
Syrgasgrimma

Konformad syrgasgrimma, slanglängd 210 cm.


Produktblad 1
Syrgasgrimma med CO2 mätning

Produktblad 1

Temperaturreglering

CritiCool™

CritiCool används främst för att behandla patienter med kyla, t.ex. vid hjärtstopp eller asfyxi. Det är ett non invasivt system där patienten kläs in i en dräkt. Temperaturen på patienten regleras med stor noggrannhet.


Produktblad 1
Fluido®

Fluido är snabb, säker och användarvänlig. Flöden från 20-1100 ml/min med en garanterad temperatur till patienten. Kassetterna kan enkelt flyttas mellan avdelningar och därmed också olika maskiner.


Produktblad 1 Produktblad 2
Fluido® Irrigation

Fludio® Irrigation, justera temperaturen efter era behov. Vid behov av stora volymer spolvätska kan Fluido® förhindra hypoterma patienter. Det ger en snabbare återhämtning och minskar blödningsrisken.


Produktblad 1 Produktblad 2
Fluido® Airguard system - fas

Nu kan ni värma blod och vätska snabbt och säkert! FAS har en modern infraröd teknik och är CF godkänd. Garanterar att patienten får önskad temperatur vid flöden från 20-1100 ml/min.


Produktblad 1 Produktblad 2
Mistral Air® Plus

Mistral Air® Plus är designad utifrån användarnas feedback och erfarenheter. Den är väldigt kraftfull, tyst och ger en konstant temperatur till din patient inom 60 sekunder.


Produktblad 1
Mistral Air® Täcke

Används till patienter som är eller riskerar att bli hypoterma och kräver en värmefläkt, Mistral Air® Plus. Mistral Air® har två olika varianter av täcken, med eller utan en reflekterande yta.


Produktblad 1 Produktblad 2
ThermoFlect®

ThermoFlect® är en komplett serie av täcken i olika modeller. Här hittar du unika lösningar för olika terapier. Inga värmeaggregat krävs.


Produktblad 1 Produktblad 2
AutoPC

AutoPC, en singel övertryckskammare, drivs med hjälp av elektricitet men kan också fås med batterikapacitet. Den är helautomatisk och enkel, pålitlig och snabb infusion av infusionsvätskor, blod och andra trögflytande vätskor.


Produktblad 1
Övertrycksmanchett

Tålig engångsmanschett med väl synlig tryckmanometer.


Produktblad 1
Allon® & ThermoWrap®

Universal ThermoWrap® tillsammans med Allon® ger dig förutsättning att hålla patienten varm på operationsbordet.


Produktblad 1
Fluido®Compact

Fluido®Compact är din blod- och vätskevärmare för möta det dagliga behovet. Den är snabb, enkel och kostnadseffektiv med en fantastisk prestanda.

En av de bidragande faktorerna till oavsiktlig hypotermi är intravenös (IV) infusion av kalla vätskor. Genom att värma blod och vätska bidrar det till att upprätthålla normotermi, ett positiv resultat för patienten.1,2

1.Evans J.W., Singer M., Coppinger S.W. et al., Cardiovascular performance and core temperature during transurethral prostatectomy. J. Urol 1994;152:2025-9
2 ECRI Report, Warming Units, Blood/Solution, December 2002

Enkel
En knapptryckning och den intuituva kontrollpanelen är klar att användas, systemet är mycket enkelt. Fluido®Compact värmer snabbt vätskor till önskad temperatur. Engångssetet består av en kassett och en patientslang 40 cm och har endast 3 ml i primningsvolym.

Säker
Mjukvaran ger en maximal patientsäkerhet genom ett oberoende kontrollsystem och 11 stycken temperatursensorer. Den ger en exakt och säker uppvärmning av blod- och vätskor.
Kostnadseffektiv
Enheten kräver inget underhåll och bidrar till låga driftskostnader. Seten kan enkelt flyttas med patienten till olika Fluido®Compact enheter.


Produktblad 1
Film